Servis3xD Olomouc - Hubení hlodavců, mravenců
Olomouc

Od roku 1991

Specialista na:

  • - bytové domy a hotely
  • - nemocnice a potravinářské objekty
  • - obchodní řetězce
  • - zásahy proti komárům v ovzduší
  • - celoprošné deratizace měst a obcí

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Hubení hlodavců - hmyzu – mikroorganismů

SERVIS 3xD , TRADICE – SÍLA – SPOLEHLIVOST , pro všechny - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA - PŘIJATELNÉ CENY - POJIŠTĚNÍ ŠKOD NA SLUŽBY - DOPRAVA DO 40 km ZDARMA


Dovolujeme si Vám nabídnout DDD službu, kterou se naše firma zabývá již od roku 1991 na profesionální úrovni, jak z hlediska odborného, tak i ve vztahu k životnímu prostředí. Působíme v řadě měst a obcí, kde se můžete informovat o výsledcích naší práce. Při zajišťování práce se řídíme tzv. standardní metodikou ochranné deratizace, kterou vyhlásil hlavní hygienik ČR pod č. j. HEM-381.

Práci u naší firmy provádějí odborně vyškolení pracovníci, kteří mají kvalifikaci dle zákona "o ochraně veřejného zdraví".

Profesionální služba, dobré zázemí,
moderní přístup, prodloužené záruky,
kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pracují spolehlivě a za přijatelné ceny.

Smluvní zákazníky vybavíme zdarma kompletním profesionální dokumentací, která je nutná pro všechny stupně státních kontrol , při zavádění ISO a jiných certifikací.

Firma je vybavena moderní technikou renomovaných firem, což umožňuje rychlejší a kvalitnější zásah a jistíme klienty na způsobené škody do 10 000 000 Kč.

Používáme přípravky, které mají registrovány pro použití v ČR.

Zdarma provádíme průzkumové a monitorovací práce, týkající se výskytu škůdců.